بایگانی‌ها

«اطلس مشاغل دانشی» تدوین میشود

کسب‌وکارهای نوپا:دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از تدوین «اطلس مشاغل دانشی» بر مبنای مهارت‌های دانشی لازم برای نیروی کار خبر داد.

محمدجواد صدری‌مهر، تدوین شاخص‌های ارزیابی جهت اعتباربخشی به فعالیت‌های زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری را از اقدامات در سال گذشته نام برد و اظهار کرد: در راستای اجرایی‌سازی دستورالعمل ایجاد، توسعه فعالیت و اعتباربخشی به مراکز هم‌آفرینی، توسعه نخستین مراکز هم‌آفرینی در پنج حوزه سلامت، نساجی، پلیمر، صنایع غذایی و هوش مصنوعی در سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت.

صدری‌مهر با بیان اینکه در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری در استان‏‌ها، شناسایی مزیت‌‏ها و ظرفیت‏‌های فناورانه و صنعتی به منظور توسعه زیرساخت‌‏های نوآوری در استان یزد، بسته پیشنهادی توسعه زیرساخت در قالب توافق‌نامه معاونت و استانداری‏ مذکور تدوین شده است، گفت: طی اجرایی‎‌سازی توافق‌نامه همکاری مشترک بین معاونت علمی و استانداری یزد و با توجه به مسئولیت محوله به این دفتر در خصوص این استان، جلسات شورای راهبری با حضور نمایندگان استان و همچنین نمایندگان معاونت برگزار و برنامه‌های توسعه زیست‌بوم بررسی و مصوب شده است.

وی از طراحی سامانه پایش زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری کشور خبر داد و گفت: ارائه شناسنامه برای زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری شامل (مراکز نوآوری، مراکز رشد واحدهای فناوری، شتابدهنده‌ها، فضاهای کار اشتراکی، کارخانه نوآوری، مراکز هم‌آفرینی، پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های صنعتی) در بستر سامانه برای متقاضیان استفاده از خدمات زیرساخت نوآوری کشور، درخواست گواهی صلاحیت از طریق سامانه برای زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری شامل مراکز شتابدهی، کارخانه‌های نوآوری، فضاهای کار اشتراکی، مراکز هم‌آفرینی و مراکز نوآوری و پایش و ارزیابی زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری کشور از جمله اهداف و کارکردهای سامانه پایش زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری است.

دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری امکان به اشتراک‌گذاری زیرساخت آزمایشگاهی و صنعتی مازاد در زیست‌بوم و ارائه خدمات هم‌آفرینی و تجمیع اطلاعات زیرساخت‌ها و نمایش اطلس زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری کشور را از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته دانست و ادامه داد: در خصوص تقویت و توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور و به منظور ساماندهی و حمایت هدفمند از نهادهای مستعد در شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای فناور، نوآور و دانش‌بنیان، پروژه توسعه زیست‌بوم نوآوری شرکتی در ۲۰ شرکت منتخب بزرگ با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در حال انجام است.

به گفته وی، تدوین «اطلس مشاغل دانشی» بر مبنای مهارت‌های دانشی لازم برای نیروی کار، برنامه‌های توانمندسازی و هدایت مسیر شغلی در حال طراحی و اجرا است.

وی ادامه داد: این طرح با هدف افزایش رقابت‌پذیری و نوآوری در صنایع بزرگ و تسریع در رشد زیست‌بوم شرکتی، توسعه و ارتقای زیست‌بوم نوآوری در شرکت‌های بزرگ در کشور اجرا می‌شود و با تمرکز بر زیست‌بوم شرکتی مجموعه‌های بزرگ، ظرفیت‌ها و قوانین مرتبط به‌ویژه قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای هریک از شرکت‌های هدف، استخراج و با در نظر گرفتن رویکرد توسعه نوآوری به شرکت پیشنهاد شده است.

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه