دسته: عمومی

دسته‌بندی: عمومی
کسب و کار

بیکاری یک مشکل تاریخی

کسب‌وکارهای نوپا:بیکاری یک مشکل تاریخی است. در دوره قاجار این مشکل خیلی بیشتر مشاهده میشد.البته کسانی هم که شاغل بودند اغلب شغلشان کاذب بود.بویژه مشاغل

ادامه مطلب »