Site logo
دسته‌بندی: ایران و جهان
کسب و کار

کار آفرینی و کودکان کار

“آژنگ نیوز”:کار آفرینی اقدام مهمی است که دستاوردهای مثبتی برای جامعه دارد.اما برخی اوقات  از روشهایی بهره گیری میرسد که دارای آفاتی است. از آن

ادامه مطلب »