دسته: رفتار سازمانی

دسته‌بندی: رفتار سازمانی
آموزش

استفاده از تصویربه جای پاسپورت

کسب‌وکارهای نوپا: استفاده از تصویر به جای پاسپورت در اروپا رایج می شود.: فرودگاه فرانکفورت ابتدا چک‌این‌های بیومتریک را برای همه امتحان کنید سیستم تشخیص

ادامه مطلب »