بایگانی‌ها

ارتباط ضرب المثل خوش بود گر محک تجربه آید به میان و کارآفرینی

کسب‌وکارهای نوپا:ضرب المثل خوش بود گر محک تجربه آید به میان،بیانگر یک نکته مهم در حوزه های مختلف و از جمله در مورد کارآفرینی است.

در ادبیات فارسی ضرب المثلی داریم به این شرح:آنچه در آینه جوان بیند، پیردرخشت خام آن بیند!معنای اصطلاحی این ضرب المثل چنین است: کسی که درکاری دارای تجربه ومهارت است،باید از مهارت و تجربه او استفاده کرد.به خصوص آنان که تازه کار (جوان)هستند؛ضروری است از تجربه پیران و گذشتگان برای انجام کارهایشان بهره بگیرند.

اما این تجربه که از چنان اهمیتی برخورداراست،چیست؟تجربیات آن چیزهایی هستند که زندگی ما را تا این لحظه ساخته اند.آنها شامل رویدادهای مثبت ومنفی وکارهایی که ما هر روز انجام می دهیم بوده و درما ریشه دوانده است.از این رو تجربه برای خوشبختی ،رفاه وزندگی شخصی  ما اهمیت حیاتی دارند.ما باید آنها را درک کنیم و بدانیم چگونه آنها بر کاری که اکنون انجام می دهیم(در زمان حال) ونیزبرای داشتن یک زندگی شاد و با رضایت، تأثیر می گذارند.

تجربه در زندگی شخصی

به بیان دیگر ،تاریخ وتجربه، شخصیتی را که ما امروزداریم( چه خوب و چه بد ) شکل می دهد.در مجموع نحوه نگرش ما به تجربیات گذشته،هم آگاهانه و هم ناخودآگاه،نحوه برخورد ما به زندگی را شکل می دهد.

افراد در جریان زندگی به گونه‌ای،رفتارشان همیشگی و تکراری میشود.بدین صورت که آن کاری که ما هر روز انجام می‌دهیم،مانند یک برنامه خودکار می‌شود.در حقیقت بر این منوال ذهن و بدن ما ساده ترین راهها را برای انجام کارهایش پیدا می کند.راحت ترین الگو هم برای پیروی،الگوی مربوط به تجربیات گذشته است.

به بیان دقیق ترازنظرشخصی تجربه یک تاثیر خود به خودی درهریک از ما دارد،همچنین روابط و تجربیات گذشته با خانواده، دوستان و عزیزان، تأثیر زیادی بر شخصیت امروزی ما دارد.در نتیجه اگر به هر نحوی با ما رفتار شده باشد،در نهایت به آن شخص تبدیل می‌شویم.

تجربه و اجتماع

البته بهره گیری از تجربه درابعاد اجتماعی دارای میزان تاثیر و نفوذ گسترده تری است.برای یک جامعه ؛موضوعِ از گذشته بیاموزید؛ به این معنی است که وقتی کاری جدید را شروع می کنید،درک و ارجاع به تجربیات قبلی مهم است.تفکر فعلی از تفکر گذشته آگاه می شود.درنتیجه جامعه از موفقیت ها و شکست های گذشته در فعالیت های انجام گرفته درکشورونیز از نحوه عملکردشخصیت های تاریخی آن،آگاه خواهد بود.

تمام تاریخ یک ملت، داستانی از تجربیات بشری است وبر اساس یک عبارت پرکاربرد «ما باید از تجربیات نسل‌های گذشته درس بگیریم»شکل گرفته است.این امر به ویژه با توجه به اینکه گذشته تنها مدرکی است که هنگام برنامه ریزی برای آینده داریم، بسیار مهم است.

ترکیب تجربه و دانش امروزین

اما ضمن آنکه  درباره تجربیات گذشته به نکاتی میرسیم ،باید بدانیم که چگونه آنها را با دانش دقیق و تصمیم‌های آگاهانه تاریخی،برای امروز وآینده مان نیز بکار بگیریم.دانش امروزین با بازنگری در تجربیات تاریخی،توضیحات تاریخی و دانش تاریخی و جایگاه آنها در دنیای کنونی،به دنبال پاسخ به سؤالات اساسی حال حاضر و آینده جامعه است.این رویکرد اینک به عنوان  تاریخ تحلیلی تجربیات ،شناخته میشود.

در مجموع هرکاری که انجام می دهیم،هر چیزی که استفاده ویا مطالعه می کنیم،محصول مجموعه پیچیده ای از علل،ایده ها و اعمال است.حتی مطالبی که در دوره های دیگر می آموزیم دارای عناصر تجربه شده ومهمی است وما بر پایه آنها دانشمان را ارتقاء میبخشیم.

در ابعاد جهانی نیز مطالعه تنوع تجربیات انسانی به ما کمک می‌کند تا فرهنگ‌ها، ایده‌ها و سنت‌هایی را که متعلق به خود ما نیستند شناسایی کنیم ، و آنها را به‌عنوان محصولات معنادار زمان‌ها و مکان‌های خاص بشناسیم.باید اذعان کرد،تجربه گذشتگان به ما کمک می‌کند تا بفهمیم اگرچه دستاوردهای امروز‌مان با اجدادمان متفاوت است، اما در اهداف و ارزش‌هایمان چقدر شبیه هم هستیم.

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه