بایگانی‌ها

تفکر خلاق یکی از مهارت های مورد نیاز کسب و کار

کسب‌وکارهای نوپا:امروزه تفکر خلاق یکی از مهارت های مورد نیاز است. شرکت‌ها برای کارکنانی که رویکردهای نوآورانه و منحصربه‌فردی برای حل مشکلات و غلبه بر چالش‌ها دارند، ارزش قائل هستند. اهمیت خلاقیت در تجارت نیز همان چیزی است که به کارفرمایان و کارمندان کمک می کند نسبت به رقبا برتری پیدا کنند و بهره وری را افزایش دهند.

خلاقیت چندین هدف را دنبال می کند. این  توانایی نه تنها با رکود مبارزه می کند، بلکه رشد و نوآوری را نیز تسهیل می کند. در اینجا پنج دلیل برای اهمیت خلاقیت در تجارت آورده شده است.

۱. نوآوری را همراهی می کند

برای اینکه چیزی نوآورانه باشد، دو شرط وجود دارد: باید جدید و مفید باشد. در حالی که خلاقیت برای ایجاد ایده هایی که هم منحصر به فرد و هم اصیل هستند، بسیار مهم است، اما آنها همیشه ذاتا مفید نیستند. با این حال، راه‌حل‌های نوآورانه بدون جزیی از خلاقیت نمی‌توانند وجود داشته باشند.

۲. بهره وری را افزایش می دهد

خلاقیت به شما این امکان را می دهد که به جای سخت تر، هوشمندانه تر کار کنید، که این امر می تواند بهره وری را افزایش دهد و با رکود در محل کار مبارزه کند. روال و ساختار فوق العاده مهم هستند اما نباید به قیمت بهبود و رشد اجرا شوند. هنگامی که یک محیط خلاقانه و نوآورانه ایجاد می شود، سطح بهره وری یک کسب و کار می تواند افزایش یابد.

۳. امکان سازگاری را فراهم می کند

گاهی اوقات رویدادها – اعم از داخلی و خارجی – می توانند ساختار یک سازمان را مختل کنند. برای مثال، همه‌گیری کورونا به طرز چشمگیری نحوه عملکرد دنیای تجارت امروزی را تغییر داده است. در چنین مواردی، تفکر تخیلی و نوآوری برای حفظ عملیات تجاری بسیار مهم است.

رویکرد خلاقانه به چالش ها مستلزم سازگاری است، اما همیشه نیازی به تعدیل قابل توجه مدل کسب و کار شما ندارد. برای مثال، ممکن است یک محصول یا خدمات جدید توسعه دهید یا ساختار عملیات خود را برای بهبود کارایی کمی تغییر دهید. مشکلات بزرگ همیشه به راه حل های بزرگ نیاز ندارند، بنابراین ایده ای را رد نکنید زیرا با مقیاس یک مشکل مطابقت ندارد.

در مجموع تغییر در دنیای تجارت اجتناب ناپذیر است و راه حل های خلاقانه برای انطباق با آن حیاتی است.

۴. برای رشد ضروری است

یکی از موانع اصلی رشد یک تجارت، تثبیت شناختی یا این ایده است که تنها یک راه برای تفسیر یا نزدیک شدن به یک موقعیت یا چالش وجود دارد.

تثبیت شناختی تله ای است که می توان در آن گرفتار شد، زیرا نزدیک شدن به هر موقعیتی مشابه آنچه در گذشته داشته اید می تواند وسوسه انگیز باشد. اما هر موقعیتی متفاوت است.

اگر رهبران یک کسب‌وکار برای درک واضح شرایطی که با آن مواجه هستند، تشویق به تفکر خلاق و اقدام بر اساس یافته‌ها وقت نکنند، شرکت آنها می‌تواند دچار رکود شود که یکی از بزرگترین موانع رشد است.

۵. این یک مهارت مورد نیاز است

خلاقیت و نوآوری مهارت هایی هستند که معمولاً در صنایع برتر به دنبال آن هستند. این امرعمدتا به این دلیل است که هر صنعتی دارای چالش های پیچیده ای است که نیاز به راه حل های خلاقانه دارد.

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه