بایگانی‌ها

تفاوت نیروی انسانی ساده با نیروی انسانی متخصص در چیست؟

کسب و کارهای نوپا: تفاوت نیروی انسانی ساده با نیروی انسانی متخصص در چیست؟پاسخ به این پرسش کلید موفق برای کار آفرینی هایی است که موجب  توسعه و پیشرفت یک کشور می شود.انقلاب صنعتی در آلمان حدود یک قرن بعد از وقوع انقلاب صنعتی در کشورهای انگلستان و فرانسه رخ داد اما سیر حرکت  این کشور چنان بوده است که هم اکنون  در زمینه های مختلف صنعتی پیشرو به شمار آمده و مثلا در صنعت خودرو  اول است.

آلمان به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای صنعتی  در تربیت نیروی انسانی متخصص و البته با سواد مداوم در حال رشد شناخته می شودیکی از دلایل این پیشرفت، افزایش دانش از طریق کتاب خوانی و ایجاد تفاوت میان نیروی انسانی متخصص ساده و  متخصص به عنوان یک کارشناس فنی است که  در صنعت آلمان نقش بسیار مهمی داشته است. در سال ۱۹۰۵ تحقیقی از سوی مرکز کتابخانه های ملی کشور آلمان صورت گرفت بدین صورت که جدولی ترتیب داده شد که در عرض یک سال در شهرهای آلمان چه مقدار کتاب امانت داده میشود و چه تعداد از اهالی شهر ها کتاب به امانت گرفته اند.

کتاب خواندن

پیش از آن توجه به این نکته ضروری است که در سال ۹۷۸ میلادی در کل آلمان ۲۹۹ جلد کتاب چاپ شد. در سال ۱۶۰۰ این تعداد به ۷۹۹ جلد کتاب رسید در سال ۱۷۰۰ میلادی تعداد کتاب های چاپ شده ۹۵۱ شد. در سال۱۸۰۳ به ۳۳۳۵ و در سال ۱۹۰۵ میلادی تعدادی کتاب های چاپ شده به ۲۶ هزار و ۹۰۲ جلد می رسد. در کتابخانه دانشگاه آلمان در این سال دو میلیون و ۱۵۰ هزار جلد کتاب وجود دارد و سالیانه نزدیک به یک میلیون نفر از کتابخانه های آلمان استفاده می نمودند. نشریه کاوه که در همین زمان در آلمان و به زبان فارسی منتشر می‌شد .در این خصوص نوشته است کثرت  و وفور  طبع کتاب در تعمیم معارف آلمان تاثیر زیادی دارد از همه غریب تر احصائیه  مدیر قرائت خانه شهر” ینا ” می باشد وی تحقیقی ترتیب داده و حساب کرده است که در عرض یک سال در شهرهای آلمان چه مقدار کتاب امانت داده می شود و با اهالی شهر ها تطبیق کرده که برای هر ۱۰۰ نفر چند جلد کتاب می رسد ؟یا اینکه چند نفر از کتابخانه های ملی کتاب برای  برای خواندن گرفته اند.

لازم به ذکر است که این کتابخانه و اکثر این کتابخانه های عمومی هستند و در حقیقت  عامه مردم از این کتابخانه ها استفاده می کنند نشریه کاوه در این خصوص نوشته است معلوم است کسانی که دارای تحصیلات کامل نیستند و در این کتابخانه ها از برکت مطالعه خصوصی پایه معلومات صحیحی به دست می‌آورند .گاهی می شود که به واسطه نقص  آگاهی ها در یک شعبه از علوم خطایی از آنها سر می زند. اما در مقابل آن سایر فوائدی که وجود دارد از وجود چنین افرادی به حالت متمدن می رسد به هیچ وجه قابل مقایسه نمی باشد .

دکتر هرمان دیلس  در ابتدای قرن بیستم،در این خصوص می‌گوید به جهت تعمیم تمدن ها و برای تکمیل کردن انواع صنایع وحرف  لازم و واجب است که علوم فقط در محوطه دارالفنون ها و محفوظ ومقفول  نماند بلکه برعکس باید علوم را بیرون ریخت و به کوچه و بازار پاشید تا هر کارگری را هم از آن نصیبی برسد .چه تمدن امروزی لازم می دارد که هر کسی برای حسن اداره زیست  و حیات خود از عناصر و عوامل علوم بهره مند باشد امروز هر ادنی  کارگری باید از قوه بخار و برق به قدر مقدور باخبر و مستحضر باشد . صنایع دستی ساده را هر کسی می‌تواند به اندک مدتی یاد می گیرد اما ابداع و اختراع یک چیز تازه ای است که از هر کسی  بر نمی آید.

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه