بایگانی‌ها

تبادل اطلاعات درفضای کسب و کار؛فقط با استفاده از نسخه سوم سند فنی

کسب‌وکارهای نوپا:مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد: تبادل اطلاعات میان درگاه‌های تخصصی مراجع صدور با درگاه ملی مجوزها از نیمه اول آذر ماه امکان پذیر است.

از پانزدهم آذر ماه امکان تبادل اطلاعات بین درگاه‌های مراجع صدور با مرکز ملی مجوزها با نسخ فنی قدیمی (۲ و ۱ PGSB یا ۱۰۰۸ و ۱۰۱۰) وجود ندارد.

دبیرخانه مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گزارش داده است که تبادل اطلاعات میان درگاه‌های تخصصی مراجع صدور و مرکز ملی مجوزها با دو نسخه قدیمی سند فنی از پانزدهم آذر ماه غیرفعال شده و ارائه سرویس در درگاه‌های تخصصی تبادل اطلاعات با نسخه سوم سند فنی امکان پذیر می‌شود.

در آخرین نسخه سند فنی همه خطاهای نسخ قبلی برطرف و دسترسی به سرویس‌های جدید از جمله سرویس‌های ابطال، لغو و تعلیق مجوز فراهم شده است.

همچنین در سومین نسخه سند فنی دریافت استعلام‌های برخط در درگاه از جمله سو پیشینه، نظام وظیفه و گواهی بهداشتی در اختیار دستگاه‌های تخصصی قرار داده شده است.

گروه اخبار

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه