بایگانی‌ها

تاثیرکمبود مسکن در هلند بر بازار کار محلی

کسب‌وکارهای نوپا:کمبود مسکن در هلند بر بازار کار محلی تأثیر منفی می گذارد و این تأثیر به ویژه در میان جوانانی که اغلب پیشنهادهای شغلی را به دلیل نبود مسکن در نزدیکی رد می کنند، برجسته است به نظر می رسد که بحران مسکن در هلند به اوج خود رسیده است که اکنون مستقیماً تأثیر می گذارد که آیا یک فرد ممکن است پیشنهاد شغلی را قبول کند یا آن را رد کند. ۲۵ درصد از جویندگان کار اگر نتوانند مسکن مناسب در نزدیکی دفتر پیدا کنند، پیشنهاد شغلی را رد می کنند. و اکثریت اندکی از خریداران هلندی که برای اولین بار خانه می‌خرند، اگر کارفرمای جدید به جای مثلاً یک خودروی شرکتی، به آنها خانه شرکتی پیشنهاد دهد، به راحتی شغل خود را تغییر می‌دهند.

این یافته ها از تجزیه و تحلیل انجام شده توسط مشاور مالی Viisi Hypotheken آشکار شد که با بیش از ۱۰۰۰ هلندی بین ۲۲ تا ۳۵ که صاحب خانه نبودند مصاحبه کرد. این مطالعه نشان داد که ۵۱ درصد از جوانانی که به دنبال شغل جدید (و خانه) بودند، گفتند که اگر شرکت برای آنها خانه فراهم کند، شغل خود را تنها به همین دلیل تغییر می دهند. این واقعیت که خانه ای برای کارکنان جدید وجود ندارد برای بازار کار بد است زیرا افراد مناسب در جای مناسب قرار نمی گیرند. این امر بازار کار را بیشتر به پاشنه آشیل جامعه ما تبدیل می کند. و این تراژدی این نسل جوان است. تون ویلتاگن، پروفسور بازار کار، به نقل از AD، می‌گوید: «بعد یک شغل رویایی پیدا می‌کنند، اما خانه‌ای برای آنها وجود ندارد». معنای این امر برای کارفرمایان در آینده این است که آنها باید خلاقیت بیشتری در جذب نیروی کار شروع کنند – و بخشی از این شامل ارائه کمک برای یافتن مسکن مقرون به صرفه است. این را می توان به روش های مختلفی انجام داد: یکی از گزینه ها ایجاد دهکده های کارخانه است که یک قرن پیش رواج داشت. از طرف دیگر، آنها می توانند پاداش ها را به درآمد ثابت تبدیل کنند تا بانک ها راحت تر وام مسکن را به متقاضیان بدهند.

گروه گزارش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه