بایگانی‌ها

برنامه جایگزین برای تغییرات شغلی ضروری است

کسب‌وکارهای نوپا:تغییرات شغلی وزندگی همواره اجتناب ناپذیر است.زیرا زندگی همیشه آنطور که ما انتظار داریم پیش نمی‌رود، اما گاهی اوقات این شرایط می‌تواند فرصت‌های خوبی برای تغییر باشند، مخصوصاً وقتی صحبت از یک حرفه جدید باشد. به همین دلیل است که داشتن یک برنامه حرفه ای  جایگزین بسیار مهم است.

دنیای کار در حال تغییر است و ما تغییرپذیرتر می شویم. در حال حاضر افراد فقط به مدت چهار سال در یک شغل می مانند – تا سال ۲۰۲۰، این میزان شغل به سه سال کاهش یافت.

در هر حال چه تغییر داوطلبانه باشد و چه به دلیل شرایطی که خارج از کنترل افراد است، داشتن یک استراتژی بازگشتی، انتقال آرام‌تر به مرحله بعدی شغل افرادرا تضمین می‌کند. همچنین ممکن است افراد را در مواجهه با کم کاری دیگران انعطاف پذیرتر کند .برای همین شرایط نیز  داشتن یک طرح  مکمل  یک شکل حیاتی از حمایت از اشتغال برای افراد است.

سوار بر امواج تغییر

با توجه به این که درمسیر شغلی افراددر یک صنعت قابل اعتماد یا بی ثبات خواهد بود، شرایطی وجود دارد که ممکن است لازم باشد یک برنامه پشتیبان در نظر گرفته شود.

در زندگی ممکن است از انتخاب یک شغل ناراضی شوید، یا متوجه شوید که آن چیزی نیست که انتظار داشتید و آن شغل دیگر شما را خوشحال نمی کند، یا از سبک زندگی دلخواه شما پشتیبانی نمی کند. یا شاید صنعت انتخابی شما خیلی کوچک یا رقابتی باشد و به نظر نمی رسد که قدمی درپیشرفت  جهت این زمینه بردارید.

در کنار آن رویدادهای مهم زندگی، مانند تشکیل خانواده، تغییرات در محل کار و بیکاری نیز می‌توانند شما را به ارزیابی مجدد ناگهانی اولویت‌های خود وادار کنند. همچنین نیروها و شرایط  جهانی نیز عوامل دیگری هستند که ناامنی شغلی ایجاد می‌کنند و کل صنایع را مختل می‌کنند.

در نهایت باید تاکید کرد،پلان بی می تواند یک شغل مجدد در یک صنعت کاملاً متفاوت باشد، یا ممکن است شامل گسترش حوزه تخصص افرادباشد تا در صورت بروز فرصت بتوانند به حوزه های مرتبط با تخصص خود نیزمنتقل شوند.

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه