بایگانی‌ها

اگر به جای حفظ کردن،درک کنید کار آفرین بهتری می شوید.

کسب‌وکارهای نوپا:اگر به جای حفظ کردن،درک کنید کار آفرین بهتری می شوید.وقتی مفهومی را درک می کنید، سال ها آن را به خاطر می آورید، در حالی که وقتی همان را حفظ می کنید، فقط برای برخی از روزها ومناسبت ها آن را به خاطر می آورید؛همچنین به تدریج آن را فراموش می کنید.اما درک مفهومی به شما کمک می کند تا اطلاعات را در سطح عمیق تری درک کنید، برخلاف به خاطر سپردن که صرفاً سطح را لمس می کند.

به طور کلی آموزش در سراسر جهان را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد – یکی، افرادی که یاد می گیرند درک کنند و دوم، افرادی که یاد می گیرند یا به خاطر می آورند. افراد دسته اول این مفهوم را درک می کنند، در حالی که دومی صرفاً مفاهیم را حفظ می کند تا بتواند بعداً آن را به خاطر بیاورد. در حالی که به خاطر سپردن به متعهد شدن به حافظه کمک می کند، درک مفهوم به ما کمک می کند دانش کسب کنیم و از آموزش خود به نحوی بالاتر خشنود باشیم.

به عنوان مثال، مفاهیم ریاضی باید درک شوند تا بتوان به طور عملی به کار برد. اگر مفاهیم ریاضی را به خاطر بسپارید، ممکن است امتحانات خود را با موفقیت پشت سر بگذارید، اما نمی دانید چگونه آنها را در زندگی و شغل به کار ببرید، مگر اینکه اصل مفهوم را درک کنید.

یکی از مهمترین مزایای درک مفهومی این است که به فرد کمک می کند به عنوان یک شخص رشد کند و درک خود را تغییر دهید. این امربا حفظ کردن غیرممکن است. هنگامی که مفاهیم را درک می کنیم، می توانیم آن را با مفاهیم دیگر مرتبط کنیم، آن را با مفاهیم دیگر مقایسه کنیم و ایده های خلاقانه ایجاد کرده و این مفهوم را در موقعیت های واقعی زندگی اعمال کنیم. در حالی که حفظ کردن کمکی به دستیابی به هیچ یک از اینها نمی کند.

فرض کنید درگیر یک بحث در امورسیاست اقتصادی هستیم. اگر به صورت مفهومی دانش اقتصاد را درک کرده باشیم، می توانیم با موفقیت نکات خود را بیان کنیم. اگر فقط آن را حفظ کرده باشیم، نه تنها آن را زودتر فراموش خواهیم کرد،بلکه در عرصه عمل نیز قطعا اشتباه خواهیم کرد.

البته اگر می خواهیم اطلاعات را در زمان مشخصی به خاطر بیاوریم، به خاطر سپردن مفید است. به خاطر سپردن به فرد کمک می کند مفاهیم را به خاطر بسپارند. در حالی که اگر مفهومی درک شود، نه تنها می توان آن را برای مدت طولانی به خاطر سپرد، بلکه هر زمان که لازم باشد آن را به زبان خود میتوان بیان کرد و برای دیگران نیز توضیح داد. حال آنکه حفظ کردن محتوای حفظ شده را به «یادآوری» محدود می کند، در حالی که درک مفهوم به تولید ایده های خلاقانه کمک می کند.

بنا بر این  درک مفهومی بسیار بهتر از حفظ صرف است. زیرا به فرد کمک می کند بر دانش او افزوده شده، دیدگاه های جدید کسب کرده و رشد کند. درک مفاهیم همچنین به فرد کمک می کند تا آن دانش را در موقعیت های مختلف و صد البته در دنیای واقعی به نحو درست بکار ببید. در حالی که به خاطر سپردن چیزها به شما در درک هیچ مفهومی یا حفظ آن برای مدت طولانی کمک نمی کند.

اساساً، درک مفهومی شناخت دقیق تر،بهتر و بیشتر از حقایق مجزا ، همچنین دانستن ارتباط بین آن حقایق است.به همین دلیل است که در تحقیقات جدید علمی تاکیدشده درک مفهومی دانشی است که به خوبی سازماندهی شده باشد.

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه