بایگانی‌ها

ارتباط بهره وری با مرخصی و اضافه کار

کسب‌وکارهای نوپا:آیا بهره وری با مرخصی و اضافه کار افزایش می یابد؟تحقیقات جدید نشان داده بهره وری و اضافه کاری یک هفته کاری طولانی تر لزوماً منجر به سطوح بالاتر بهره وری نمی شود. به عنوان مثال، کارگران مکزیک طولانی‌ترین شیفت‌های سالانه را در این سیاره دارند، اما تولید ناخالص داخلی در ساعت آن‌ها از پایین‌ترین شیفت‌ها است. با افزایش بهره وری، ساعات کار کاهش می یابد. به عنوان مثال، کارکنان دانمارک کمترین ساعات کار سالانه را در جهان دارند، اما تولید ناخالص داخلی هر ساعت آنها ؛در میان بالاترین ها قرار دارد.

اضافه کاری به طور قانونی توسط اکثر کشورها با ترکیبی از مقررات و چانه زنی جمعی تنظیم می شود. به عنوان مثال، در فرانسه، پرتغال و اسپانیا، نفوذ قانون به ویژه قوی است. در دانمارک، آلمان، ایتالیا و انگلستان، چانه زنی دسته جمعی به طور قابل توجهی اهمیت بیشتری دارد. اضافه کاری منظم هم برای کارگران مضر است و هم غیرمولد، در مقابل، محدودیت ساعات کار قانونی به افزایش بهره وری کمک می کند.

محدودیت ساعات معقول به حفظ سلامت کارگران و در نتیجه ظرفیت تولید آنها کمک می کند. آنها همچنین به عنوان انگیزه ای برای شرکت ها برای نوسازی سازمان کاری خود، از جمله ترتیبات زمان کاری، و سرمایه گذاری در بهبود فناوری خود و افزایش مهارت های مدیریت و نیروی کار خود عمل می کنند. به عنوان مثال، فرانسه هفته کاری ۳۵ ساعته را به عنوان بخشی از اصلاح قانون کار در سال ۲۰۰۰ معرفی کرده است که در آن زمان کار پس از محدودیت قانونی استاندارد ۳۵ ساعت؛ اضافه کار در نظر گرفته می شود.

اما با وجود اینکه ساعات استاندارد کار در هفته به ۳۵ کاهش یافته است، بسیاری از مشاغل به مراتب به ساعات کاری بیشتری نیاز دارند. انجمن وکلای فرانسه (CNB) می گوید که ۴۴ درصد از وکلای این کشور در سال ۲۰۰۸در حدود ۵۵ ساعت یا بیشتر در هفته کار می کردند. مشکل ساعات کار طولانی اغلب با دستمزدهای پایین مرتبط است، اما نه در همه موارد.

به عنوان مثال، افرادی که بیشتر کار می کنند، درآمد کمتری داشتند، اما امروزه این روند معکوس شده است. در سال ۱۹۸۳، ۲۰ درصد از کارگرانی که کمتر دستمزد دریافت می کردند، بیشتر از ۲۰درصد بالاترین دستمزدها، ساعات طولانی کار می کردند. تا سال ۲۰۰۲، ۲۰ درصد پردرآمدترین افراد، دو برابر بیشتر از ۲۰ درصد پایین‌ترین در آمدها، درساعات طولانی کار می کردند.

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه