توضیحات

مجوز راه اندازی مرکز پزشکی ایران پنجم شهریور 1354 در یکصد و سومین نشست شورای گسترش آموزش عالی صادر شد. دانشکده های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی اولین دانشکده های این مرکز بودند. اولین دانشجویان پزشکی مهر 1356 جذب شدند.

مجوز راه اندازی مرکز پزشکی ایران پنجم شهریور 1354 در یکصد و سومین نشست شورای گسترش آموزش عالی صادر شد. دانشکده های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی اولین دانشکده های این مرکز بودند. اولین دانشجویان پزشکی مهر 1356 جذب شدند.

دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی تایمز( 2022) در جایگاه 500 تا 600 دانشگاه های برتر جهان قرار دارد. کسب جایگاه نخست جهانی در شاخص تاثیر رفاه و سلامت جامعه از دیگر افتخارات بین المللی این دانشگاه است.

موقعیت
برقراری ارتباط
[contact-form-7 id="10"]
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید