توضیحات

پارک‌های علم و فناوری به عنوان نهادی اجتماعی- اقتصادی- فناوری موثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغالزایی تخصصی برای استقرار و حضور حرفه ای شرکت های فناور کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و موسسات پژوهشی که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه ها به فعالیت های فناوری اشتغال دارند، تاسیس می شوند. در این راستا، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وابسته به دانشگاه تهران براساس مجوز شماره ۶۱۸۵/ و مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۴ شورای گسترش آموزش عالی تاسیس و مطابق مفاد این اساسنامه، مصوبات هیات امنا و قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اداره می شود.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، زیست بومی برای نوآوری و کارآفرینی است که با تدوین و پیاده سازی زنجیره ارزشی خلق ثروت از صاحبان ایده، افراد با استعداد و بلندهمت، صاحبان کسب وکارهای فناور و دانش بنیان حمایت می کند تا مسئله های شناسایی شده و ایده های ارائه شده از سوی مخاطبان به یک کسب وکار فناورانه تبدیل شده و مسیر رشد و توسعه را طی کند و بدین ترتیب ارزش آفرینی و خلق ثروت محقق می شود.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ عرصه را برای نقش آفرینی کامل و فراوان دانش و فناوری پیشرفته فراهم آورده و حرکت به سوی توسعه پایدار و تحقق اقتصاد دانش بنیان را سرعت می بخشد و این منافع زیادی را برای کشور به ارمغان می آورد.

چشم انداز پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
راهبری زنجیره ارزش کارآفرینی مبتنی بر دانش
خلق زیست بوم نوآوری در چارچوب پلتفرم آموزش-پژوهش نوآوری دانشگاه تهران جهت تسریع در توسعه اقتصاد دانش بنیان جمهوری اسلامی ایران

مأموریت
حمایت از تجاری سازی نوآوری های دانش بنیان با بهره گیری از شبکه فناوری و زیست بوم نوآوری/کارآفرینی دانشگاه تهران

اهداف پارک علم و فناوری دانشگاه تهران عبارتند از:

توانمندسازی اقتصادی و افزایش رقابت پذیری واحدهای فناور در کلیه حوزه های علمی و فناوری دانشگاه تهران
توسعه کارآفرینی و حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای فناور نوپا و نوآور در کلیه حوزه های علمی و فناوری دانشگاه تهران
توسعه فناوری و نوآوری و حمایت از ایجاد و توسعه کسب وکارهای دانش بنیان
تجاری سازی نتایج تحقیقات و ثروت آفرینی مبتنی بر علم و فناوری
تحقق ارتباط مراکز علمی و پژوهشی با بخش های اقتصادی جامعه
انتقال و جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی
وظایف و اختیارات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران عبارتند از:

جذب و پذیرش واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت پارک و نظارت و ارزیابی فعالیت آن ها
ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدهای فناور
کمک به افزایش حضور و مشارکت تخصصی واحدهای فناور در سطح ملی و بین المللی
حمایت مالی و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه فناوری و جذب سرمایه در واحدهای فناور
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی در پارک
جذب و سازماندهی توانایی ها و امکانات موجود در منطقه در راستای ماموریت و اهداف پارک
ایجاد زمینه لازم برای فعالیت مشترک بین واحدهای فناور داخلی و خارجی
ایجاد زمینه مناسب جهت حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در پارک
برنامه های آتی پارک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدامات متنوع دیگری را نیز جهت اجرا در سال آتی با شرح ذیل برنامه ریزی نموده است:

راه اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران
راه اندازی سامانه مجازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دبیرخانه جایزه بین المللی فناری ونوآوری یونسکو
ایجاد آزمایشگاه ۵G و IoT بر اساس تفاهم نامه سه جانبه معاونت علمی، همراه اول و پارک (نخستین بار در سطح خاورمیانه)
جهت دهی به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سمت کاربردی شدن
توسعه مراکز رشد صادراتی
توسعه روابط با مناطق آزاد تجاری کشور به منظور توسعه اکوسیستم فناوری و رشد شرکت های دانش بنیان و فناور
ایجاد شبکه فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و بخش توسعه بازار
و…

موقعیت
برچسب ها
منطقه
برقراری ارتباط
[contact-form-7 id="10"]
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید