بایگانی‌ها

کسب و کار در اتحادیه اروپا

کسب‌وکارهای نوپا:کسب و کار در اتحادیه اروپا بسیار رونق دارد.میزان چرخه مالی کسب و کار در اتحادیه اروپابرابر ا ۱۵.۵ تریلیون دلار است، ۲۴ میلیون شرکت در آن فعالیت می کنند و ۳۰۰ میلیون خریدار آنلاین وجود دارد. آیا این بازاری نیست که باید در آن قرار داشت؟ اگر چنین است، چگونه بایدوارد بازار اتحادیه اروپا شدو در عین حال نحوه خدمات به مشتری، هزینه و پیچیدگی مالی را باید ارایه کرد.

به همین جهت باید در حوزه کسب و کار منابع اطلاعاتی بسیار زیادی در مورد بازار کار و درآمد اتحادیه اروپا را تهیه کرد.از این رو ما تلاش میکنیم در گزارشهای بعدی به نکاتی در خصوص کسب و کار در اتحادیه اروپا ارایه کنیم.

البته اتحادیه اروپا هر سال مجموعه ای از کنفرانس های انحصاری را با رهبران برتر شرکت های جهانی،برگزار میکند که مطالعه این سخنرانی ها نیز بسیار راهگشاست.

گروه کسب و کار

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه