بایگانی‌ها

کسب‌وکارهای بدون شناسه «یکتا» اعتبار قانونی ندارد

کسب‌وکارهای نوپا:کسب‌وکارهای بدون شناسه «یکتا» اعتبار قانونی نداردعلی‌محمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، اظهار داشت: مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر نشده باشند، دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.

وی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب، صرفاً فایل الکترونیکی شناسه «یکتا» است و پروانه کسب‌هایی که از ۱۴۰۲ به بعد، خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شده و در بانک اطلاعات کسب‌وکارها (qr.mojavez.ir) ثبت نشده باشند، از نظر دولت، اعتبار قانونی ندارند و صاحبان آن‌ها دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، بیان داشت: باگذشت بیش از شش ماه از صدور پروانه‌های کسب الکترونیک، هنوز برخی اتحادیه‌های صنفی خارج از درگاه ملی مجوزها و به‌صورت حضوری اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان پروانه کسب و صدور پروانه خارج از درگاه ملی مجوزها می‌کنند که این خلاف قوانین جدید است.

محمدی در بخشی از سخنان خود، تأکید کرد: همه ثبت درخواست‌ها برای هر نوع مجوز، از جمله پروانه کسب صرفاً باید از درگاه ملی مجوزها و به‌صورت غیرحضوری انجام شود و هر نوع مجوز و پروانه فاقد شناسه «یکتا» ثبت شده در qr.mojavez.ir، از نظر دولت مجوز محسوب نمی‌شود.

وی یادآور شد: فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه «یکتا»، به‌صورت رایگان و کاملاً غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود و به‌حکم‌قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ باید همه مجوزهای قدیمی به شناسه «یکتا» تبدیل شوند.

گروه اخبار

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه