بایگانی‌ها

کار آفرینی و کودکان کار

“آژنگ نیوز”:کار آفرینی اقدام مهمی است که دستاوردهای مثبتی برای جامعه دارد.اما برخی اوقات  از روشهایی بهره گیری میرسد که دارای آفاتی است.

از آن جمله بکارگیری کودکان برای پرداخت دستمزد کمتر و نیز کاهش هزینه ها! در اینجا نمونه ای از اقدامات اولیه در این خصوص دیده می شود.

این نمایی از تعداد زیادی از کودکان کار که در معادن زغال سنگ در پنسیلوانیا از کشور آمریکا است.این  کودکان در سال ۱۹۱۱میلادی در معادن مشغول فعالیت سخت و طاقت فرسا بودند.

گروه کسب و کار

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه