بایگانی‌ها

نیم میلیون مجوز کسب و کار صادر شد

کسب‌وکارهای نوپا:از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲/۴/۱۷ تعداد ۵۰۲ هزار عنوان مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیک صادر شده است.بر این اساس این گزارش بیش از یک میلیون درخواست مجوز نیز در این بازه زمانی در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است.همچنین تعداد ۱۷۳ هزار درخواست مجوز در دست بررسی است.


درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار» است؛ شفاف سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب وکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب وکار، سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب وکارها، ثبت نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه از کارکردهای این درگاه است.
این درگاه بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن طراحی و راه اندازی شده و مرجع رسمی مجوزهای کسب و کار کشور محسوب می شود.

گروه کسب وکار

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه