بایگانی‌ها

نصیحت مدیر دانشگاه هلسینکی به والدین برای آینده شغلی فرزندان

کسب‌وکارهای نوپا:نصیحت مدیر دانشگاه هلسینکی فنلاند به والدین برای آنکه چگونه فرزندانشان را تربیت کند را مطالعه خواهید کرد. از مطالعه این سطور در می یابیم که در آینده شغلی فرزندان  چقدر خانواده ها و تربیت درست افراد نقش دارد.

بر حذر باشید از اینکه برای فرزندانتان واحد مسکونی بسازید یا منزلی خریداری کنید

یا اینکه زمینی جهت سرمایه گذاری برایشان بخرید یا برایشان در بانک سرمایه گذاری کنید

اگر دارایی تان زیاد است فرزندانتان را بارور(تقویت) کنید  نه اینکه جایی و مکانی را برایشان بارور کنید

 تمام پول های زیادی تان را برای پیشرفت خودشان صرف کنید….

به بهترین مدرسه ها و دانشگاه ها بفرستینشان ، بهترین علوم را به آنها آموزش دهید و برنامه ریزی کنید حداقل دو زبان را یاد بگیرند و اگر امکان داشت سه زبان و یا چهار زبان.

به آنها بفهمانید که موفقیت در زندگی تنها به موفقیت در مدرسه و دانشگاه نیست ..

 چرا که پروردگار مان به هر بنده اش نعمتی داده که با دیگری متفاوت است

خوشبخت کسی است که آن نعمت را کشف کند و  باهوش کسی است که با استعدادش کار کند و موفق کسی است که استعدادش را بکار بگیرد

پس نعمت ها و استعداد های فرزندانتان را کشف کنید و شکوفا یشان کنید و رشدشان دهید. ..

و از آنان بخواهید تا از استعداد هایشان استفاده کنند و با کمک آنها بزرگ شوند.

پول و ثروت هیچ کاری برای فرزندانتان انجام نخواهد داد ..

زیرا زمانی که بزرگ شوند و خودشان را پیدا کنند جز پول چیز دیگری همراه آنان نخواهد بود

خانه ای که تمام عمرتان را صرف ساختنش کرده اید و دارای تان را در آن سرمایه گذاری کرده اید خودشان خواهند توانست با کمترین هزینه و وقت بهتر از آن را بسازند

 اگر شما پول ها و تلاشتان را در ساختن خودشان و شخصیت شان صرف کنید

فرزندت را بساز نه اینکه برایش بسازی

فرزندت را شکوفا و مثمر ثمر گردان

 نه اینکه برای فرزندان باغ های میوه به ارث بگذاری

مال و منزل و زمین میراث حقیقی برای فرزندانتان نخواهند بود

 بلکه خود فرزندان تعلیم دیده میراث حقیقی شما خواهند بود…

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه