بایگانی‌ها

صندوق‌سازی کسب وکار قدیمی

کسب‌وکارهای نوپا:صندوق‌سازی کسب وکار قدیمی وفراموش‌شده و سنتی ایرانی است. صندوق بولاکی، نوعی صندوق زیبا و‌پرنقش و نگار است که در تجارت با روس‌ها و در زمان امپراتوری تزارها به گیلان راه پیدا کرد.

در گذشته، صندوق، حکم گاوصندوق را داشت. سطح صندوق‌ها با فلزی گرد مانند میخ  تزیین شده و جنسش از چوب‌های روسی بود.

در قدیم مردم استفاده‌های بهینه‌ای از صندوق‌ها انجام می‌دادند. صندوق‌های هر خانه، انباشته از لباس‌ها و پارچه‌های گرانقیمت و وسایل باارزش بود،  همچنین محل نگهداری برنج، حبوبات، خوراکی‌های خشک  و مانند آن بود.

در رشت  راسته‌ای به نام صندوق سازان وجود داشت  که در گذشته محل تجمع کارگاه‌های صندوق‌سازی بوده و در زمانه‌ی خود رونقی بسیار داشت.

با تغییر در سبک زندگی مردم ، این شغل هم مانند بسیاری از مشاغل دیگر عمرش سرآمده و تقریبا فراموش شده است.

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه