بایگانی‌ها

روز نویسندگان اروپایی برای گسترش کتابخوانی

کسب‌وکارهای نوپا:روز نویسندگان اروپایی ابتکار کمیسیون اروپا به رهبری کمیسر ماریا گابریل است تا نسل‌های جوان را دوباره با کتابخوانی پیوند دهد و به آنها کمک کند تا تنوع ادبیات اروپایی را کشف کنند.

در چارچوب اولین ویرایش روز نویسندگان اروپایی، کمیسیون در ۲۷مارس۲۰۲۳کنفرانسی یک روزه در صوفیه در مورد ترویج کتابخوانی، گردهمایی نمایندگان کشورهای عضو از وزارتخانه‌های فرهنگ یا آموزش، نهادهای عمومی مرتبط و سازمان‌های غیردولتی ملی فعال در این زمینه و همچنین سازمان‌هایی که بخش‌های کتاب و فرهنگی را در سطح اروپا نمایندگی می‌کنند.

این کنفرانس فرصتی برای به اشتراک گذاشتن مثال‌ها و شیوه‌هایی در مورد نحوه همکاری سیستم آموزشی و بخش کتاب برای اجرای اقدامات ترویج خواندن در مدارس در سطح محلی، ملی و اروپایی خواهد بود.

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه