بایگانی‌ها

روانکاوی یک فعالیت شغلی وکشف انگیزه های ناشناخته پنهان در ناخودآگاه

کسب‌وکارهای نوپا: روانکاوی به عنوان یک فعالیت شغلی به منظورکشف انگیزه های ناشناخته پنهان در ناخودآگاه،یک دانش مدرن است. روانکاوی یک روش درمانی است که در آن بیمار در مورد تجربیات، دوران اولیه کودکی و رویاها صحبت می کند.

روانکاوی هم به یک نظریه و هم به نوعی درمان اشاره دارد که بر این باور است که همه افراد دارای افکار، احساسات، خواسته ها و خاطرات ناخودآگاه هستند.

طبق گفته انجمن روانکاوی آمریکا (APA)، روانکاوی می تواند به افراد کمک کند تا با کشف انگیزه های ناشناخته پنهان در ناخودآگاه، خود را درک کنند.

در روان درمانی، افراد می توانند با کشف احساسات، خواسته ها، خاطرات و عوامل استرس زا که می توانند منجر به مشکلات روانی شوند، احساس امنیت کنند. تحقیقات نشان داده است که خودآزمایی در فرآیند روانکاوی می تواند به رشد عاطفی طولانی مدت کمک کند.

نظریه های روانکاوی

روانکاوی مبتنی بر نظریه فروید است که افراد می توانند با وارد کردن محتوای ناخودآگاه به آگاهی خودآگاه، کاتارسیس را تجربه کنند و به وضعیت ذهنی خود بینش پیدا کنند. از طریق این فرآیند، فرد می تواند از ناراحتی روانی رهایی یابد.

روانکاوی همچنین نشان می دهد که:

رفتار یک فرد تحت تأثیر انگیزه های ناخودآگاه اوست. مشکلات عاطفی و روانی مانند افسردگی و اضطراب اغلب ریشه در تعارضات بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه دارند.

رشد شخصیت بشدت تحت تأثیر وقایع دوران کودکی است (فروید پیشنهاد کرده که شخصیت تا حد زیادی در سن ۵سالگی تثبیت شده است).

افراد از مکانیسم های دفاعی برای محافظت از خود در برابر اطلاعات موجود در ناخودآگاه استفاده می کنند. تحلیلگران ماهر می توانند با استفاده از راهبردهای روانکاوی مانند تحلیل رویا و تداعی آزاد به فرد کمک کنند تا جنبه های خاصی از ضمیر ناخودآگاه خود را به آگاهی خودآگاه خود بیاورد.

تاریخچه روانکاوی

بسیاری از مشاهدات و نظریه های فروید بر اساس موارد بالینی و مطالعات موردی بود. این امر تعمیم یافته های او به جمعیت بزرگتر را دشوار می کرد. با این حال، نظریات فروید نحوه تفکر ما در مورد ذهن و رفتار انسان را تغییر داد و اثری ماندگار در روانشناسی و فرهنگ بر جای گذاشت.

نظریه های فروید در مورد مراحل روانی-جنسی، ناخودآگاه و نمادپردازی رویا هنوز هم در بین روانشناسان و هم در بین مردم عادی محبوب هستند، اما دیگران کار او را با شک و تردید می بینند.

امروزه روانکاوی شامل موارد زیر است:

روانکاوی کاربردی (که اصول روانکاوی را برای مطالعه هنر، ادبیات و موقعیت ها و موقعیت های دنیای واقعی به کار می برد)

روانکاوی عصبی (که علوم اعصاب را در موضوعات روانکاوی مانند رویاها و سرکوب به کار می برد)

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه