بایگانی‌ها

بهترین کشور ها از نظر حقوق و قوانین کاردر جهان کدام هستند؟

کسب‌وکارهای نوپا:بهترین کشور ها از نظر حقوق و قوانین کار در جهان کدام هستند؟در حقیقت وقتی نوبت به حمایت از کارگران می رسد، کشورهای اروپایی در حال تعیین سطح بالایی هستند. مطالعه ای توسط موسسه Small Business Prices انجام گرفت،نشان داد که نروژ، دانمارک، هلند و سوئد به عنوان مترقی ترین کشورهایی که حقوق زنان، تعادل بین کار و زندگی و مرخصی بهتر والدین را ارتقا می دهند، ظاهر شده اند.

همچنین محققان شکاف دستمزد جنسیتی و نمرات تنوع کشورهای OECD و همچنین رتبه‌بندی اخلاق کاری و رضایت از زندگی و حمایت آنها از والدین شاغل را اندازه‌گیری کردند. با توجه به حقوق زنان، نروژ حداقل شکاف دستمزد جنسیتی۷.۱ درصد و امتیاز قابل توجهی از تنوع پارلمان و اتاق هیئت مدیره ۹ از ۱۰داشت.

با این حال، نروژ باید ابتدا به عدم تعادل جنسیتی رسیدگی کند. زیرا در سال ۲۰۰۷، این کشور قانون بحث انگیزی را ارائه کرد که طبق آن حداقل ۴۰ درصد از اعضای هیئت مدیره باید زن باشند. به گفته محققان، امروز از مزایای این قانون بهره می برد.

این مطالعه همچنین ارتباط بین نمرات رضایت از زندگی کشورها و میانگین ساعات کار هفتگی آنها را بررسی کرد. کشورهایی مانند هلند، دانمارک و سوئیس که کارگران آنها کمتر از ۳۶ ساعت در هفته کار می کنند، دارای امتیاز رضایت بالای ۷ از ۱۰ بودند. سوئد همچنین بهترین مزایای والدین را ارائه کرد و به مادران شاغل ۶۹ هفته و به پدران شاغل ۱۴ هفته مرخصی داد و ۵۴.۹درصد از حقوق آنها را در طول دوره تحت پوشش قرار داد.

هم اینک نیز نابرابری و فقدان تنوع در محیط کار، تعدادی از کشورهای توسعه یافته را وادار به ارزیابی مجدد نحوه دفاع از حقوق کارگران کرده است.

ایان رایت از Small Business Prices می گوید: «برای یک کارفرما یا صاحب کسب و کار، یافتن تعادل مناسب برای حفظ فرهنگ شرکتی سالم مهم است. رایت گفت: «هنوز تفاوت‌های زیادی بین مردان و زنان در موقعیت‌های قدرت وجود دارد، اما این تحقیق نشان می‌دهد که چگونه کشورهای مختلف در حال تلاش برای راه‌حل و بهبود اهمیت تعادل کار و زندگی به طور کلی هستند».

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه