بایگانی‌ها

برج ایفل ،کار آفرینی وثبت سابقه

کسب و کارهای نوپا: یکی از مهمترین اقدامات در زمینه کار آفرینی ثبت سابقه فعالیتهاست. زیرا به عنوان تجربه  مفید ،برای انجام فعالیتهای دیگر بسیار راهگشاست.

تصویر بالا از مراحل ساخت برج ایفل تهیه شده است.این تصاویر بیانگر این نکته مهم است که باید از فعالیتهای اساسی و تثیر گذار ،همواره یک پرونده تاریخی تهیه کرد ،تا در زمان لازم از آن بهره گیری شود.

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه