بایگانی‌ها

اروپایی ها چند ساعت کار میکنند؟

اروپایی ها چند ساعت کار میکنند؟براساس آمار در سال ۲۰۲۱، میانگین هفته کاری در سطح اتحادیه اروپا ۳۶.۴ ساعت به طول انجامید. با این حال، این در سراسر اتحادیه اروپا از ۳۲.۲ ساعت در هلند تا ۴۰.۱ ساعت در یونان متفاوت است. کارگران ماهر کشاورزی، جنگلداری و شیلات (۴۲.۹ساعت) بیشترین میانگین هفته های کاری را در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ داشتند.

اما در سال ۲۰۲۲به طور متوسط، یک کارمند تمام وقت در اتحادیه اروپا ۴۰.۳ساعت در هفته در یک هفته کاری معمولی کار می کند. مردان هفته کاری طولانی تری نسبت به زنان دارند و به طور متوسط ۴۱.۰ ساعت در مقایسه با ۳۹.۳ساعت برای زنان کار می کنند.

کسانی که در صنعت معدن و معدن کار می کنند بیشترین ساعات کار (۴۲.۰) را دارند، در حالی که کوتاه ترین هفته کاری در بخش آموزش (۳۸.۱) است. هفته کاری در بریتانیا طولانی ترین و در دانمارک کوتاه ترین است.

به طور متوسط، کارمندان تمام وقت در بریتانیا بیشترین تعداد ساعت را در هفته در شغل اصلی خود می گذرانند (42.3 ساعت). پس از آنها افرادی که در قبرس (۴۱.۷)، اتریش (۴۱.۴)، یونان (۴۱.۲)، لهستان و پرتغال (هر دو ۴۱.۱) کار می کنند، قرار دارند.

دانمارک با هفته کاری ۳۷.۸ ساعت تنها کشوری است که در آن تعداد عادی ساعات کاری کمتر از ۳۸ ساعت است. کوتاه ترین هفته بعدی در ایتالیا (۳۸.۸ ساعت) و پس از آن هلند و فرانسه (هر دو ۳۹.۰) و فنلاند و ایرلند (۳۹.۱)قرار دارند.

گروه کسب وکار

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه