بایگانی‌ها

ارتباط رسانه وکسب و کار های کوچک  

کسب‌وکارهای نوپا: ارتباط رسانه وکسب و کار های کوچک ضروری است و این دو حوزه از فعالیتهای اجتماعی نیازمند حمایت از یکدیگرند.

در حال حاضرارتقاء سطح دانش فعالان حوزه کار آفرینی و مشاغل کوچک یکی از ضروربات بدیهی است .برای انجام این امر از روشهای متعددی می توان بهره گرفت .یکی از این راهها افزایش دانش از طریق مطالعه است.ظاهرا به نظر میرسد در حوزه کارآفرینی نیز پیرو قاعده کلی جامعه هستیم به این معنا که وقت برای مطالعه کم مصرف می شود.

در دوان آغازین فعالیتهای مدرن صنعتی یعنی سالهای دهه ۴۰ و ۵۰خورشیدی پیدا کردن کتاب و یا نشریه ای که به تحلیل ،تبیین و انتقاد از برنامه های صنعتی پرداخته باشد بسیار دشوار است.حتی نشریات و کتابهای تبلیغاتی هم در این زمینه اندک هستند. در حوزه نشریات ،مجلاتی مانند :کارگران ایران،هنر و معماری ،نامه صنعت نفت ایران ملاحظه می شوند که به طور مستقیم به مسایل صنعتی به صورت تحلیلی و تخصصی نمی پردازند. در زمینه کتاب نیز بعضا در حوزه بانکداری و اقتصاد کتابهایی منتشر شده اند. در زمینه صنعت به استناد کتاب” سانسور در آیینه “که از سوی کتابخانه ملی ایران منتشر شده و فهرستی از کتابهای چاپ شده در  دهه ۴۰ و ۵۰خورشیدی است ،می توان اظهار کرد که کتابی در خصوص نقدو بررسی فعالیتهای صنعتی در اختیار جامعه قرار داده نشده است. بنابر این ضعف دانش در حوزه کسب و کارهای کوچک وجود داشته است.

پس از انقلاب اسلامی اوضاع و شرایط تفاوت بنیادین پیدا کرده است. به گونه ای که نزدیک به یکصد نشریه و پایگاه اطلاع رسانی و حتی صفحات  تخصصی روزنامه ها در زمینه کار آفرینی فعالیت رسانه ای دارند. این رسانه ها به طور مستمر در زمینه اطلاع رسانی و درج مطالب تخصصی توسط کارشناسان تلاش میکنند. اما متاسفانه ارتباط میان فعالان حوزه کسب وکارهای کوچک و رسانه های کارآفرینی ضعیف است.پایین بودن تیراژ و مخاطبین رسانه ها نشریات تخصصی در حالی که به میزان قابل توجهی در حوزه کار آفرینی مشغول فعالیت و تحصیل هستند ،تامل برانگیز است.چنانکه اشاره شد ،زمانی اصلا در این حوزه فعالیتی نمیشد.اینک که رسانه ها در زمینه انتشار مطالب و فراهم آوردن زمینه تبادل آراء و افکار به منظور بالا بردن سطح دانش در دنیای صنعت فعالیت میکنند،باید برای بهره گیری از آن در حوزه کار آفرینی  یک بازنگری کلی صورت بگیرد.

یادداشت

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه