بایگانی‌ها

کریستین دیورطراح لباس راهنمایان مرد سازمان ملل

کسب‌وکارهای نوپا:کریستین دیور لباس‌های نمادین راهنمای تور سازمان ملل را در اوایل دهه ۱۹۸۰طراحی کرد. قبل از آن، طراحان شامل ادیت هاید و بروکس برادر، برای اولین لباسهای راهنمایان مرد سازمان ملل متحد، را طراحی کرده بودند.

لباس راهنماها در سال ۱۹۸۵ توسط هارو بنارد طراحی و تولید شدند، سپس لباس‌های جدیدترتوسط شرکتهای نیت بنتون و موندریان تغییر یافتند.

گروه کسب وکار

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه