بایگانی‌ها

چند شغلی به مغز آسیب می زند

کسب‌وکارهای نوپا: چند شغلی به مغز آسیب می زند.این امر در تحقیقات صورت گرفته اثبات شده است.مطالعات جدید نشان می دهد که انجام چند کار به مغز و شغل شما آسیب می زند. همچنین چندوظیفه ای کارایی و عملکرد افراد را کاهش می دهد؛ زیرا مغز شان می تواند در هر زمان فقط بر روی یک چیز تمرکز کند.

وقتی سعی می‌کنند دو کار را همزمان انجام دهند،مغز توانایی انجام هر دو کار را با موفقیت ندارد.تحقیقات همچنین نشان می دهد که انجام چند کار،علاوه بر کاهش سرعت،ضریب هوشی افراد را نیزکاهش می دهد.

احتمالاً شنیده اید که انجام چند کار مشکل ساز است،اما مطالعات جدید نشان می دهد که این اقدام اساساعملکرد فرد را از بین می برد و حتی ممکن است به مغز شان آسیب برساند.

تحقیقات انجام شده دردانشگاه استنفوردنشان داده که کارچندوظیفه ای کمتر از انجام یک کار در یک زمان؛مفید است.محققان همچنین دریافتند افرادی که به طورمنظم با چندین جریان اطلاعات الکترونیکی بمباران می‌شوند وهمچنین افرادی که چند کار را همزمان انجام می‌دهند ،نمی‌توانند دقیق به موضوع توجه کنند، اطلاعات را به خاطر بیاورند یا از یک شغل به شغل دیگر جابجا شوند.

worst habits for your brain

اما چه اتفاقی رخ می دهد اگر برخی افراد برای انجام چند کار توانایی خاصی داشته باشند؟ محققان دانشگاه استنفورد گروه‌هایی ازافراد را بر اساس تمایلشان به چند کار و اعتقادشان به اینکه این کار به عملکردشان کمک می‌کند، مقایسه کردند. آنها دریافتند که چندوظیفه‌ای سنگین ،یعنی کسانی که چند کار متعدد را انجام می‌دهند؛در ابتدا  احساس می‌کنند که این کار باعث افزایش عملکردشان می‌شود .اما در واقع آنها در زمینه انجام چند کار بدتر از کسانی بودند که دوست دارند یک کار را در یک زمان انجام دهند.افراد  چند وظیفه‌ای در این آزمایش بدتر عمل می‌کردند، زیرا در سازماندهی افکار وفیلترکردن اطلاعات نامربوط با مشکل بیشتری مواجه بودند و همچنین در جابجایی از یک کار به کار دیگر کندتر بودند.

در مجموع چندوظیفه ای بودن، کارایی و عملکرد فرد را کاهش می دهد .زیرا مغز می تواند در هر زمان فقط بر روی یک چیز تمرکز کند. افراد وقتی سعی می‌کنند دو کار را همزمان انجام دهند، مغز توانایی انجام هر دو کار را با موفقیت ندارد.

کاهش ضریب هوشی

تحقیقات همچنین نشان می دهد که انجام چند کار علاوه بر کاهش سرعت ، ضریب هوشی فرد را  هم کاهش می دهد.مطالعه‌ای دیگر در دانشگاه لندن نشان داد شرکت‌کنندگانی که در حین انجام وظایف شناختی چند کار انجام می‌دادند، با کاهش ضریب هوشی مواجه شدند،این مشکل  مشابه آن چیزی بود که اگر این افراد ماری‌جوانا می‌کشیدند یا تمام شب را بیدار می‌ماندند. در این آزمایش کاهش ضریب هوشی ۱۵ امتیازی برای مردان چندوظیفه ای، نمرات آنها را تا حد یک کودک ۸ ساله کاهش می داد.

آسیب مغزی ناشی از چندوظیفگی

مدت‌ها تصور می‌شد که اختلال شناختی ناشی از چندوظیفه موقتی است، اما تحقیقات جدید خلاف این را نشان می‌دهد. محققان دانشگاه ساسکس در بریتانیا مدت زمانی را که افراد صرف چندین دستگاه (مانند ارسال پیامک هنگام تماشای تلویزیون) می کنند با اسکن MRI از مغزشان مقایسه کردند. آن ها دریافتند که افراد چندکاره ، تراکم مغزی کمتری در قشر سینگولیت قدامی دارند، منطقه ای که مسئول همدلی و همچنین کنترل شناختی و عاطفی است.

البته برای تعیین اینکه آیا چندوظیفه ای از نظر فیزیکی به مغز آسیب می زند (در مقایسه با آسیب مغزی موجود که افراد را مستعد انجام چند کار می کند) به تحقیقات بیشتری نیاز است،اما با این حال  واضح است که چندوظیفه ای اثرات منفی دارد. عصب شناس Kep Kee Loh، پیامدهای این مطالعه را چنین توضیح داد: “من احساس می کنم که ایجاد آگاهی از این نقطه نظر  مهم است که نحوه تعامل ما با فعالیتهای متعدد  ممکن است طرز تفکر ما را تغییر دهد و این تغییرات ممکن است در سطح ساختار مغز رخ دهد.

اگر یک فرد مستعد انجام چند کار باشد، این عادتی نیست که بخواهد از آن لذت ببرد ،زیرا به وضوح سرعت فرد و کیفیت کار ش را کاهش می دهد. این موضوع حتی اگر باعث آسیب مغزی نشود، موجب بروزمشکلاتی در زمینه تمرکز، سازماندهی و توجه به جزئیات یک کار و فعالیتها می شود.

بنابراین هر بار که یک فرد چند کار را با هم انجام می‌دهد، فقط به عملکرد خود در یک لحظه آسیب نمی‌رساند. بلکه ممکن است به بخشی از مغز فرد آسیب  وارد آید که برای موفقیت آینده هر فردی در زمینه انجام کار بسیار مهم است.

نویسنده تراویس برادبری

ترجمه احسان محرابی

گروه کسب وکار

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه