بایگانی‌ها

نقش طبقه متوسط در دنیای کسب و کارهای نوپا

کسب‌وکارهای نوپا:طبقه متوسط در دنیای کسب و کارهای نوپا نقش اساسی دارند.بیاد بیاوریم که در گذشته‌ای نه جندان دور صنعتگران و پیشه وران آزاد اغلب از طبقه پایین سرچشمه می‌گرفتنند، اما در دنیای امروز«طبقه متوسط نوظهور» که مجهز به سواد، تجارت ماهر و استقلال مالی بودند، ارتقا یافتند.

والدن محقق آمریکایی می‌نویسد که چنین مردانی (مردان طبقه متوسط)«وعده تحرک اجتماعی و سرمایه فرهنگی سرمایه‌گذاری شده در جاه‌طلبی آمریکا» را جدی گرفتند و خود را به عنوان بازیگر در حوزه کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی مطرح کردند. «انگیزه خودآگاه و خودآگاهانه» «تجار را تشویق می‌کند تا به نفع ملت کار کنند» و در عین حال «به آن‌ها احساس حق می‌دهد که از محصول کارشان به صورت فردی بهره ببرند».

FILE PHOTO: People shop at a market stalls in east London, Britain, January 23, 2021. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

بنابراین، در حالی که نخبگان می‌خواستند تاجران در محل «ارزش‌گذاری مفهومی و به حاشیه راندن عملی» باشند، این کار آفرینان جدید می‌خواستند در پروژه‌های اقتصادی به روش‌هایی که «برای اکثر دیگر طبقه کارگر آمریکایی در دسترس نبود» شرکت کنند.

اینگونه بود که سواد اجتماعی و سازماندهی طبقه متوسط در دنیای امروز به کسب و کارهای نوپا صورتی دیگر داد.رشد کسب و کارهای مربوط به طبقه متوسط متکی به فناوری امروزه چنان مؤثر بوده که منجر به شکل‌گیری صنعت صادقانه و متفکرانه شده است.امروزه سازندگان واقعی جامعه همین نو آوران و فعالان در حوزه کسب و کارهای نوپا هستند.

گروه کسب و کار

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه