بایگانی‌ها

مشاغل نوپا ،محصول پیشرفت و توسعه جامعه

کسب‌وکارهای نوپا:مشاغل نوپا ،محصول پیشرفت و توسعه جامعه هستند. همچنین هرچه یک جامعه از پیشرفتهای تکنولوژیک بهره بگیرد،امکان ایجاد مشاغل نوپا نیز فراهم می شود.استفاده از ربات تعمیر و نگهداری راه آهن،اقدامی انقلابی در زمینه راه آهن به شمار می آید.هدف نهایی بهره گیری از ربات، توسعه راه آهن و نیز تعمیر و نگهداری آن با وسایل  متحرک مستقل با ماشین‌های تعمیر و نگهداری رباتیک؛به صورت کاملاً یکپارچه است.رباتها  قادر به انجام طیف وسیعی از وظایف استاندارد تعمیر و نگهداری مسیر از تغییر بست‌ها تا جایگزینی نقص ریل هستند. اتوماسیون کامل و صد درصد ایمنی و همچنین راه حل تعمیر و نگهداری سریع، قابل اعتماد و مقرون به صرفه را نیز تضمین می کند.

پیشگام انقلاب صنعتی رباتیک،راه آهن بوده است که اکنون جلوتر از بسیاری از بخش های دیگر قرار داردکشور ژاپن در این زمینه از اولین کشورها بود وتلاش های اولیه در ژاپن برای خودکارسازی تمیز کردن ایستگاه های قطار شکل گرفت.

 کاربردهای روباتیک در زمینه های متعددی از جمله ساخت قطعات، جوشکاری قاب واگن و آزمایشات اولیه در مونتاژ اجزای قطار؛ وجود دارد. از ربات  همچنین در تعمیر و نگهداری قطارها، تلاش‌هایی برای مکانیزه کردن فرآیند زهکشی فاضلاب با روبات‌ها و همچنین خودکار کردن فرآیندهای حذف رنگ و تمیز کردن ؛بهره گیری می شود. البته در زمینه کنترل ترافیک قطار و فعالیتهای عملیاتی مدتهاست که تحقیق و توسعه جدی و هماهنگی مختلف برای بهرهگیری از در راه حل های خودکار صورت گرفته است.

با توجه به توسعه این صنعت در آینده،امکان ایجاد مشاغل نوپا در زمینه ارائه خدمات در این حوزه وجود دارد.

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه