بایگانی‌ها

مجوز واردات موز در مرزها به فروش می رسد

کسب‌وکارهای نوپا:مجوز واردات موز در مرزها به فروش می رسد.رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی  گفت: حدود ۳ ماهی است که ثبت سفارش میوه های گرمسیری از جمله موز بسته شده است و همین امر واردکنندگان را با مشکلات متعددی در ثبت سفارش روبرو کرده است.

به گفته او، واردکنندگانی که از قبل ثبت سفارش داشتند،  اقدام به فروش مجوز در مرزها کرده اند. نورانی ادامه داد: شنیده ها حاکی از آن است که مجوز واردات هر کانتینر ۲۰ تنی حدود ۱۷۵ میلیون تومان در مرزها فروخته می شود. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: اگر واردات موز ممنوع است، وزارت جهاد باید شفاف این موضوع را اعلام کند چراکه در شرایط فعلی تنها واسطه هایی که مجوز دارند، از این بازار سود می برند.

نورانی با بیان اینکه در سردخانه ها مقدار محدودی موز وجود دارد، گفت: در حال حاضر موجودی موز اکوادور در سردخانه ها رو به اتمام است و تنها موز هندی موجود است که با استمرار ممنوعیت، قیمت موز افزایش می یابد.

گروه کسب وکار

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه