بایگانی‌ها

تفاوت های فرهنگی در کسب وکار مهم است

کسب‌وکارهای نوپا:چرا تفاوت های فرهنگی مهم است؟ اگر به تفاوت های فرهنگی در کمپین های بازاریابی جهانی خود توجه نکنید، در معرض خطر بیگانگی بخش بزرگی از مخاطبان و از دست دادن درآمد هستید. کار در یک محیط کسب و کار جهانی آنلاین به این معنی است که شما باید سنت ها، آداب و رسوم و شیوه های مردم در کشور هدف خود را درک کنید. محلی سازی اهمیت تفاوت های فرهنگی را درک می کند. باید برای مدیریت شغلی و گسترش کسب و کار به صورت بین المللی اصطلاحات فرهنگی منحصر به فرد با ابزارهایی مانند واژه نامه ها، راهنماهای سبک و موارد دیگر را فرا گرفت.

در حقیقت تفاوت‌های فرهنگی از تفاوت در زبان و لباس گرفته تا اصلاح بدن، باورها، آداب و رسوم، مناظر و حتی تجهیزات متفاوت است. تفاوت های فرهنگی به طور مداوم به وجود می آیند و در سراسر جهان فیزیکی با حرکت مردم یا از طریق اینترنت پخش می شوند.

بدین ترتیب  یک بخش مهم که در حوزه کسب و کار می تواند به عنوان یک فعالیت مهم دیده شود همین آشنایی کسب و کارها با تفاوتهای فرهنگی در کشور های جهان است.

گروه آموزش

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه